Karlebo Gjuteriteknik AB

Karlebo Gjuteriteknik AB verkar inom huvudproduktområdena Ytbehandling, Gjuteri, samt Stål- och Smältverk.  Karlebo Gjuteriteknik AB säljer maskiner, bl a pressgjutmaskiner, formanläggningar, sandmixer, sandkylare, kokillgjutanläggning, industrirobotar samt reservdelar och kringutrustning till dessa. Härutöver säljs förnödenheter till främst gjuteri- och stålindustrin i Norden. Karlebo har en särskilt stark position inom pressgjuterier. 

För mer information om Karlebos verksamhet kontakta Peter Carlsson på telefon +46 (0)40 35 83 00

Läs mer på www.karlebo.se