Lönsam och långsiktig tillväxt

Beijer Tech ingår i Beijer Almakoncernen som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ABs Mid Cap-lista. I koncernen ingår även Lesjöfors AB och Habia Cable AB. Totalt omsätter koncernen ca 3,1 miljarder och har 2100 anställda.

Läs mer på www.beijer-alma.se

BeijerTech-koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och finns genom sina nio koncernbolag representerade på 15 platser i Norden. Sammantaget har koncernen 220 anställda och omsätter 782 mSEK (2014).

För mer information, var vänlig kontakta: