Lönsam och långsiktig tillväxt

Beijer Tech ingår i Beijer Almakoncernen som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ABs Mid Cap-lista. I koncernen ingår även Lesjöfors AB och Habia Cable AB. 

Läs mer på www.beijer-alma.se

BeijerTech-koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland och finns representerade på 15 platser i Norden. 

För mer information, var vänlig kontakta: