Kvalitet lönar sig visar testutrustning från Tebeco

Blästring är en metod som rengör exempelvis metallprodukter på ett snabbt och effektivt sätt. I processen används olika sorters blästermedel, bland annat mycket små stålkulor som under högt tryck sprutas ut och rengör arbetsstycket. Nu satsar Tebeco på att tydliggöra kvaliteten i sina blästermedel – detta via en egen testutrustning. 

– Genom att använda rätt stålblästermedel kan företagen göra besparingar. Kvalitetsprodukter har längre livslängd och ger effektivare blästring. De minskar slitaget på maskinerna, ger lägre driftskostnader och färre underhållsstopp, berättar Gunnar Thornberg, vd för Tebeco.

Testmaskinen från Ervin i USA ger kunderna ett kvitto på vilken prestanda olika blästermedel har. En kvalitetsprodukt har 25–50% längre livslängd. Det ger minskade inköpsvolymer, men sänker även totalkostnaden när kostnaderna för blästermedel och maskinslitage vägs samman.